POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la manera com es gestionen les dades personals en aquest lloc web. És imprescindible que la llegiu i n’accepteu el contingut abans de continuar navegant.

https://tradtec.net és el lloc web de l’empresa TRADTEC SL, amb CIF B-59930750 i domicili social a C/ Calàbria, 241, àtic 2a 08029 Barcelona.

A l’efecte del que preveuen el RGPD 2016/679 (UE) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, les dades personals que ens envieu a través dels formularis del web rebran el tractament de dades d’”usuaris del web”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que estableix la legislació vigent.

TRADTEC SL ha adequat aquest lloc web a les exigències de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les vostres dades personals

 • Identitat del responsable: TRADTEC SL
 • NIF/CIF: B-59930750
 • Adreça: C/ Calàbria, 241, àtic 2a 08029 Barcelona
 • Telèfon: 93 439 23 75
 • Correu electrònic: info@tradtec.net
 • Activitat: Traduccions des de fa més de 40 anys. Certificats per la darrera versió de la norma ISO 9001:2015, i tant aquesta norma com els nostres protocols interns garanteixen la total confidencialitat de la documentació dels clients.  Tots els nostres traductors són nadius i tradueixen a la seva llengua materna, perquè traduir no és només abocar a l’idioma de destí el que diu el text original sinó entendre el context cultural dels lectors d’aquest text i fer-ho en un estil propi d’aquest idioma. A més, totes les traduccions les revisa un segon professional per tal de garantir-ne la qualitat abans del lliurament final.

 

Principis que aplicarem a la informació personal

En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou RGPD.

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre demanarem el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a una o diverses finalitats específiques que us comunicarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals les requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades es mantindran només durant el temps necessari per a la finalitat del tractament; en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent; periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les vostres dades es tractaran de manera que en quedi garantida la confidencialitat. Volem fer saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

TRADTEC SL, amb domicili social a C/ Calàbria, 241, àtic 2a 08029 Barcelona, ​​posa a disposició de l’usuari la informació sobre les seves activitats, productes i serveis a través d’aquest lloc web.

TRADTEC SL es reserva tots els drets de propietat industrial i intel·lectual. L’accés als continguts del lloc web no implica concessió de llicència d’ús dels drets esmentats i, llevat que hi hagi una autorització expressa dels seus titulars, en queda prohibida la reproducció, modificació, distribució o comunicació pública d’acord amb la legislació espanyola vigent.

TRADTEC SL no es responsabilitza ni garanteix que la informació del seu lloc web sigui completa, exacta i estigui totalment actualitzada. TRADTEC SL no respondrà dels danys i perjudicis de cap naturalesa que es puguin causar a qui hagi accedit al lloc web i utilitzat els seus continguts, o a d’altres als quals hagi estat redirigit des del mateix.

D’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades personals, us informem que les vostres dades seran utilitzades per TRADTEC SL per cursar la vostra sol·licitud, i es tractaran de manera confidencial i informatitzada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió i oposició mitjançant l’enviament d’una petició al domicili social C/ Calàbria, 241, àtic 2a 08029 Barcelona o a l’adreça electrònica info@tradtec.net, tot acreditant la vostra identitat. La revocació del consentiment no tindrà efectes retroactius.

Finalitats

Quan un usuari es connecta amb aquest lloc web, per exemple per enviar un missatge amb alguna consulta (formulari de contacte), facilita informació de caràcter personal de la qual TRADTEC SL n’és responsable. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser adreça IP, nom, adreça física, adreça electrònica, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per TRADTEC SL tal com es descriu en la present Política de privacitat.

A TRADTEC SL hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractament de la informació que ens faciliten les persones interessades amb les finalitats indicades segons cada sistema de captura (formularis):

Formularis de contacte:

La finalitat d’aquest tractament és respondre a la consulta, atendre la petició o resoldre la qüestió plantejada. En aquest cas les dades personals de l’usuari es conservaran el temps necessari per atendre la consulta i, en qualsevol cas, fins que manifesti que les vol suprimir o durant el temps que sigui imprescindible per complir les obligacions legals vigents.

Hi ha d’altres finalitats per les quals tractem dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix el web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega pel lloc web i que es detallen a la política de galetes o cookies.

TRADTEC SL no ven, lloga ni cedeix a tercers dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, sense el consentiment previ. No obstant això, de vegades es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, i en aquests casos es requerirà prèviament consentiment als usuaris i se’ls informarà sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat.

Legitimació

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és la següent:

– En els formularis de contacte: el consentiment de l’interessat mitjançant l’acció positiva d’execució de la consulta o petició a través del web.

Categories de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives: nom, cognoms, adreça, telèfon i NIF. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Destinataris

TRADTEC SL podrà comunicar les dades personals de l’usuari a empreses del grup sempre que aquesta comunicació estigui relacionada amb la petició o consulta formulada o per a qüestions administratives internes. També podran ser destinataris de les dades les administracions públiques per tal de complir les prescripcions legals que es puguin imposar a la companyia.

Drets

Els usuaris del lloc web no tenen cap obligació de facilitar les seves dades personals però, en cas de no fer-ho, és possible que no es puguin prestar els serveis que s’ofereixen a través d’aquest lloc.

TRADTEC SL informa que els usuaris tenen dret a accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, així com a oposar-se i/o limitar el tractament i la portabilitat de les dades en els supòsits que es recullen al Reglament (UE) 216/679. En cas que el tractament estigui basat en el consentiment, l’usuari sempre podrà revocar el consentiment per al tractament de les seves dades.

Per a l’exercici d’aquests drets, cal enviar un escrit per correu postal a l’adreça C/ Calàbria, 241, àtic 2a 08029-Barcelona o un missatge electrònic a info@tradtec.net. Cal adjuntar-hi un document acreditatiu de la identitat de l’usuari i indicar el dret que vol exercir. Es pot presentar també una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Navegació

Durant la navegació pel lloc web es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximada), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs web, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives també hi ha les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google Analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc, i recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Confidencialitat i seguretat de les dades

TRADTEC SL es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, tot respectant-ne la confidencialitat, i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adoptar totes les mesures per evitar alteracions, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i un usuari del web, i en retroalimentació, està totalment xifrada o encriptada.

TRADTEC SL no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la no violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers, de manera que no s’assumirà cap responsabilitat per aquests atacs.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, TRADTEC SL s’assegurarà que qualsevol persona autoritzada per TRADTEC SL per processar les dades de l’usuari client actuï amb l’obligació de confidencialitat.

Quan es presenti algun incident de seguretat, TRADTEC SL ho notificarà al client i usuari sense demores indegudes i proporcionarà la informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat segons en tingui coneixement, en el mateix moment o quan el client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet i eximeix TRADTEC SL de qualsevol responsabilitat al respecte, fins i tot quan ens faciliti dades de tercers.

Els usuaris garanteixen i responen, en tots els casos, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció. En cas que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ dels mateixos.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara que ha estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i n’accepta i consent el tractament per part de TRADTEC SL en la forma i per a les finalitats que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment que s’atorga, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment mitjançant comunicació a TRADTEC SL, en els termes que s’estableixen en aquesta Política per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació, oposició, supressió i portabilitat, a l’adreça postal esmentada anteriorment o a l’adreça electrònica info@tradtec.net. La revocació del consentiment no tindrà en cap cas caràcter retroactiu.

Ús del portal

https://tradtec.net proporciona accés a informacions, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”) a Internet que pertanyen a TRADTEC SL o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’amplia a l’enregistrament que calgui per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest enregistrament l’usuari serà responsable d’aportar informació certa i lícita. És possible que, com a conseqüència de l’enregistrament, l’usuari rebi una contrasenya, de la qual serà responsable i que haurà d’utilitzar de manera diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que TRADTEC SL ofereixi a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per: (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de TRADTEC SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

TRADTEC SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, TRADTEC SL no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

TRADTEC SL, per dret propi o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.); el titular dels drets pot ser TRADTEC SL o bé els seus llicenciants.

Tots els drets reservats

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitat comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de TRADTEC SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de TRADTEC SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de TRADTEC SL.

Exclusió de garanties i responsabilitat

TRADTEC SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Canvis en la política de privacitat

TRADTEC SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, TRADTEC SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Missatges comercials

D’acord amb la LSSICE, TRADTEC SL no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia missatges comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, TRADTEC SL es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

Setembre de 2019

Aquest lloc web utilitza cookies per poder oferir la millor experiència a l’usuari. Si continues navegant, vol dir que dones el teu consentiment per a l'acceptació de les cookies esmentades, i l'acceptació de la nostra política de cookies. Clica l’enllaç per obtenir més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies